Tarieven 2023

Ondersteuning en begeleiding voorafgaand aan overlijden.

De ondersteuning en begeleiding voorafgaand aan overlijden: afhankelijk van de wensen en behoeften die betrokkenen hebben.
Gemiddeld ligt het gesprekstarief op  € 35,00 per uur 


Ondersteuning en begeleiding nabestaanden in de dagen tussen overlijden en het afscheid.

Gesprek ter voorbereiding van het afscheid          €     75,00 

Uitwerken van het gesprek                                         €   150,00 

Uitvoeren van de plechtigheid                                   €   150,00 

                                                                                             ---------------
Totale kosten plechtigheid                                          €   375,00 


Reiskosten €0,30 per km gerekend vanaf mijn woonplaats Dokkum.